subsidie digitalisering

subsidie digitalisering

In het kader van de digitalisering van de overheid heeft het kabinet in 2016 besloten om jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de digitalisering van de overheid. Dit bedrag is bedoeld om de overheid te helpen bij het digitaliseren van haar dienstverlening, processen en communicatie. De digitalisering van de overheid heeft tot doel om de dienstverlening te verbeteren, de processen te vereenvoudigen en de kosten te reduceren. Om in aanmerking te komen voor de subsidie digitalisering moeten overheidsorganisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op de digitalisering van de dienstverlening, de processen of de communicatie. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van hardware, software en diensten.

subsidie digitalisering

digitalisering budget

subsidie den haag